47389916 2178842055486865 4633284335217147904 o

ELBURG - Op maandag 3 december 2018 hebben de gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie De Betere Woning Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.) de Prestatieafspraken 2019 Elburg ondertekend. De nieuwe accenten voor 2019 liggen bij het actualiseren van regionaal en lokaal beleid, aardgasloze nieuwbouw (locatie De Dijkjes in Elburg) en transitie van de bestaande woningvoorraad (aardgasvrij), concrete maatregelen voor het vergroten van de slaagkansen van met name jongeren en het stimuleren van doorstroming.

Grotendeels zijn de prestatieafspraken van 2018 ongewijzigd gebleven. Alle partijen willen een kortere wachttijd voor de huurwoningen. Terugkerende thema’s hierbij zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen-welzijn-zorg, huisvesting van specifieke (urgente) doelgroepen, leefbaarheid in de wijk en bewonersparticipatie.

De voorbereidende werkzaamheden voor verschillende woningbouwlocaties in de gemeente Elburg zijn in volle gang. Het is de verwachting dat in 2019 flinke stappen gemaakt worden wat betreft de bouw van nieuwe en energieneutrale huurwoningen. Verder willen de verschillende partijen over een snelle oplossing voor de wachttijden beschikken. Hiervoor onderzoeken zij de mogelijkheden voor semi-permanente huisvestingsvormen (bijvoorbeeld tijdelijke woningen in leegstaande kantoorpanden en/of woonunits).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment