Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders is het eens over het rapport ‘verkenning naar grootschalige duurzame energieproductie’. Wethouder Arjan Klein hierover: “Uiterlijk in 2050 willen we een klimaatneutrale gemeente zijn, waarbij we al onze energie duurzaam opwekken. Dat lukt alleen met grootschalige duurzame energieproductie. Dit rapport biedt onze gemeente de toetsingskaders voor projecten op het gebied van grootschalige duurzame energie.” Nu gaat het rapport naar de gemeenteraad, voor de bespreking en vaststelling.

Wethouder Arjan Klein windt geen doekjes om de impact bij dit onderwerp: “De energietransitie vormt één van de belangrijkste maatschappelijke opdrachten, voor onze generatie en de volgende. Die transitie gaat niet vanzelf en ook niet ineens. We hebben nu een verkenning gemaakt voor de aanpak. Zo krijgen we voor de gemeente Elburg de route naar een energieneutrale gemeente in 2050 stukje bij beetje goed geplaveid. Bijvoorbeeld, de energieopgave. Hoeveel duurzame energie moeten we in 2050 opwekken? Lukt dat binnen onze gemeentegrenzen en zo ja op welke manier? En waar doen we dat in onze gemeente?” 

Regionaal werkplan

Samen met de andere gemeenten op de Noord Veluwe werkt de gemeente aan een regionaal werkplan duurzaamheid voor de komende jaren. Daarin staan de kansrijke projecten die de gemeenten samen gaan oppakken. Zo gaan zij projecten onderzoeken op (technische) haalbaarheid. Ook willen de gemeenten actief partijen bij elkaar brengen en om daarmee initiatieven op gang te brengen. Wel heeft de grootschalige duurzame energieopwekking gevolgen op de directe leefomgeving. Wethouder Arjan Klein: “Steeds meer mensen zijn overtuigd van de noodzaak van energietransitie. En dan is zorgvuldigheid zo belangrijk, juist bij een onderwerp waarbij we allemaal gebaat zijn met een maximaal maatschappelijk draagvlak. Daarom zijn aspecten als zorgvuldige processen en het betrekken van omwonenden als criteria opgenomen in het toetsingskader.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment