elburg logo

ELBURG - Nu het college akkoord is met de voorliggende versie van het accommodatiebeleidsplan Vastgoed Voor Elkaar kan de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit plan gaat over de gebouwen die de gemeente in bezit heeft, de meeste hiervan hebben een maatschappelijke functie: opvang, sport, recreatie, welzijn, cultuur maar ook begraven. De gemeente wil met Vastgoed Voor Elkaar de voorzieningen op peil houden, een betere dienstverlening voor inwoners realiseren, de gebouwen verduurzamen en waar mogelijk de kosten omlaag brengen.


Wethouder Arjan Klein is blij met het eindresultaat: “De vorming van accommodatiebeleid is een lang traject geweest, omdat dit de eerste keer is dat in één plan alle gebouwen inzichtelijk zijn gemaakt. Wij hebben veel gesproken met de gebruikers van deze gebouwen. Het plan vormt een goede basis om op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Het is met nadruk niet vrijblijvend, het geeft duidelijk richting aan hoe we met veranderingen om moeten gaan.”

Inspelen op veranderingen

De maatschappij verandert, zo komen er bijvoorbeeld meer ouderen en minder jeugd. En daarmee verandert ook de behoefte aan maatschappelijke activiteiten en de bijbehorende accommodaties. Met andere woorden: beschikt de gemeente over de juiste gebouwen om de juiste activiteiten aan te bieden voor de juiste groepen mensen, voor nu en in de toekomst? De gemeente gaat samen met de gebruikers van de gebouwen deze vragen beantwoorden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment