verkiezingen

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie.

ELBURG - De burgemeester van Elburg maakt bekend, dat Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Voorwaarden

·          U woont volgens de basisregistratie personen (BRP)  op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling in Nederland

·          U bent op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder en

·          U bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het registratieformulier (model Y 32) wordt op uw verzoek toegezonden of kunt u downloaden via onze website www.elburg.nl. De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het registratieformulier bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. Het registratieformulier dient uiterlijk dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment