RAADELBURB

Commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling
Maandag 18 maart vanaf 19.30 uur
Op de agenda staat ter bespreking:


• Bestemmingsplan Paterijstraat – Poshuis
Met het bestemmingsplan wordt beoogd om aan de Paterijstraat in Elburg in totaal 20 woningen te bouwen in twee appartementencomplexen met een maximale goot- en bouwhoogte van maximaal 7 en 11 meter. Op de locatie Poshuis in ’t Harde komt naast het in aanbouw zijnde appartementsgebouw een opvang, berging en infiltratieruimte voor hemelwater.
• Pilot omgevingsplan Doornspijk
Dit onderwerp staat voor de tweede keer op de agenda van de raadscommissie. Deze avond wordt over drie onderwerpen verder doorgesproken, namelijk: Verkeer en oversteekbaarheid Zuiderzeestraatweg, Voorzieningen, Verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven en uitbreidingsmogelijkheden aan de rand van de bebouwde kom.
• Uitgangspuntennota voor het beheer openbare ruimte (wegen en groen), openbare verlichting en speeltuinen. Met deze nota geeft de raadscommissies de richting aan voor de verdere uitwerking en detaillering. De definitieve nota komt na de zomervakantie in de raad.

De openbare vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19. U bent van harte welkom om mee te praten. Op grond van de privacywetgeving wijzen we u er op dat de vergadering wordt uitgezonden in beeld en geluid en op internet wordt geplaatst.

De openbare vergadering is rechtstreeks te volgen in beeld en geluid op https://ris2.ibabs.eu/elburg. Hier vindt u ook de agenda en de achterliggende stukken van de vergaderingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier tel. 0525-688688.

Commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling
Woensdag 20 maart
In verband met de provinciale verkiezingen komt de geplande vergadering commissie MO te vervallen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment