banen

ELBURG - Op 18 april hebben de Bedrijvenkring Elburg, Blaauw Perioverf en de gemeente Elburg het 100banenplan en daarmee ook de Schildersklas feestelijk afgesloten. Eind 2017 is het 100banenplan van de Bedrijvenkring Elburg van start gegaan. Door dit plan is een mooie samenwerking ontstaan tussen de Bedrijvenkring Elburg en de gemeente. Een mooi resultaat van deze samenwerking is de Schildersklas. Via het project Schildersklas is samen met Blaauw Perioverf en het Nuborgh College een leerlijn ontwikkeld voor bijstandsgerechtigden. Via de leerlijn zijn vier personen opgeleid tot basis schilder.

De kandidaten startten met vijf weken theorie- en praktijklessen , gegeven door het Nuborgh College. Daarnaast kreeg een groepje statushouders extra lessen Nederlands. Vervolgens zijn de kandidaten met een leermeester van Blaauw Perioverf op pad gegaan om het schilderen onder de knie te krijgen. 

“Het was een leerzaam en boeiend traject en we zijn erg blij en trots met het resultaat! Acht kandidaten zijn gestart in de Schildersklas, daarvan zijn uiteindelijk vier personen als schilder bij Blaauw Perioverf aan het werk gegaan. Soms was het best even zoeken en kostte het tijd en geduld om elkaar te leren begrijpen. Door de samenwerking te blijven zoeken, is het ons als bedrijfsleven, onderwijs en gemeente gelukt om samen iets moois neer te zetten,” aldus wethouder Henk Wessel.

Het opzetten van een effectieve leerlijn kost veel tijd en inspanning. Kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak intensieve training en ondersteuning nodig om de basis van een beroep onder de knie te krijgen. Iets wat van een werkgever veel vraagt. Daarnaast is opgemerkt dat kandidaten uit meerdere gemeenten nodig zijn, om voldoende leerlingen voor een klas bij elkaar te krijgen. In gezamenlijkheid is besloten om het 100banenplan als zodanig af te sluiten en als bedrijven en gemeente aan te sluiten bij ontwikkelingen in de omliggende regio. Zowel via de economische regio Zwolle als via het samenwerkingsverband FactorWerk Noord-Veluwe komen veelbelovende ontwikkelingen op ons af.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment