randmeer

Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms ook het gevoel heb dat we in ons land wat aan het doorschieten zijn wanneer we het hebben over de noodzakelijke klimaat maatregelen, wetenschappers rollen over elkaar heen, niemand kan de kosten en de effecten overzien, lopen wij als Nederland voorop, of komen we juist achteraan, bijna dagelijks kunnen we alle discussies via de media volgen en als we nog meer willen weten dan is ons 'world wide web' dagelijks beschikbaar om onze mening te onderbouwen. Laat ik heel duidelijk zijn, er zijn heel grote problemen en zorgen met betrekking tot klimaat-ontwikkelingen, maar laten we elkaar niet hopeloos maken en zo mogelijk blijven sturen op feiten, die zijn er genoeg. Vanuit mijn portefeuille heb ik afgelopen jaren veel te maken met extreme weersomstandigheden. Stortbuien waarbij veel water in een korte tijd valt en voor (tijdelijke) overlast zorgt.

Het is een feit dat de temperatuur op onze aarde de afgelopen 100 jaar met bijna 2 graden is toegenomen en dit heeft grote gevolgen, in ieder geval voor de hoeveelheid neerslag. Er zijn statistieken waarbij in ruim 100 jaar ongeveer 190 mm meer aan regen is gevallen, dat is 190 liter per m2 per jaar! Daarnaast lijken regelmatig periodes van ernstige droogte zich voor te doen.

Daarom is er alle reden om onze openbare ruimte daarop in te richten en aan te passen, zeker bij grootschalige reconstructie van wijken.

Het ‘t Harde is hiervan een mooi voorbeeld. Bij de reconstructie van oudere woonwijken wordt het principe van water binden, bergen en afvoeren gevolgd.

Binden doen we o.a. door hemelwater waar mogelijk te laten infiltreren in de ondergrond, bergen doen we door het aanbrengen van opslagcapaciteit onder het wegdek en we maken kleinere of grotere opvang mogelijkheden bv zoals bij de 'Poshuislocatie', afvoeren proberen we richting sloten of vijvers te doen.

We proberen steeds meer mensen aan te sporen om geen of minder verharding in hun tuinen te gebruiken, veel beter is een boom of beplanting aan te brengen.

Ik begrijp heel goed dat er veel meer over de gevolgen van klimaatverandering is te zeggen en wat we daar allemaal samen aan kunnen en moeten doen, hoe dan ook, klimaat is en blijf ; Een hot item

Henk Wessel

Wethouder

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment