RAADELBURB

ELBURG - Maandag 13 mei 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Oostendorp en begint om 19.30 uur.

De vergadering kent een drietal debatonderwerpen, te weten:

  • Her/deprogrammering en temporiseren van het woningbouwprogramma. De gemeente heeft meer woningen in de planning staan dan we mogen bouwen. Er ligt een voorstel voor om de bouw van een tweetal bedrijfswoningen te schrappen en om de woningbouw aan de Horstkamp en Vossenakker Noord fors te vertragen. Op die manier wordt ruimte gecreëerd voor woningbouw op een aantal inbreidingslocaties in de gemeente.
  • Besluit van Algemeen Belang voor verhuur van monumentale panden. De gemeente verhuurt monumentale panden. Voorstel is de huur van deze panden onder de kostprijs te brengen. Op grond van de Wet Markt en Overheid is daarvoor een raadsuitspraak nodig dat aangeeft dat het werken onder de kostprijs in het algemeen belang is en daarmee gerechtvaardigd.
  • Verordening rechtspositie van raad- en commissieleden. Sinds 1 januari 2019 bestaat de mogelijkheid dat raadsleden naast hun gebruikelijke raadsvergoeding een bedrag krijgen voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheid-, ouderdoms- en/of overlijdensverzekering. Hiermee kan het gederfde inkomen worden opgevangen, dat bij plotseling stoppen van het raadslidmaatschap aan de orde is. Het gaat in Elburg om 1.000 euro per raadslid per jaar.

De vergaderstukken staan op https://ris2.ibabs.eu/elburg en liggen ter inzage in het gemeentehuis te Oostendorp. Hier is ook de raadsvergadering te volgen in beeld en geluid. In het kader van de privacywetgeving wijzen we u erop dat ook aanwezig publiek in de opnamen zichtbaar kan zijn. Voor informatie kunt u bellen met de griffie, tel. 688688.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment