elburg logo

ELBURG - Het college heeft het voorontwerpbestemmingsplan Wildemaet 2019 vastgesteld. Hierin staat de bouw beschreven van vijf woningen in het duurdere segment. Wethouder Sneevliet steunt dit vervolg op de al in 2012 gestarte ontwikkeling: “Het is vanzelfsprekend dat we de eerder gemaakte afspraken nakomen. Mede door de ingezette kredietcrisis lukte het toenmalig projectontwikkelaar AM Wonen niet om deze vijf duurdere woningen te ontwikkelen. Mooi dat opvolger Van Wonen/Van Gelder dit alsnog oppakt.” De volgende stap is de opstelling van een definitief ontwerp. Daarna gaat het ontwerpbestemmingsplan eerst naar de raadscommissie, waarna de gemeenteraad het plan kan vaststellen.

Ondertussen zijn de vijf kavels al verkocht. Wel zijn er in de buurt bezwaren tegen de ingezette ontwikkeling. Wethouder Lyda Sneevliet vindt dat de gemeente haar best heeft gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren: “In het eerste plan was er sprake van een centrale oprijlaan naar de achterkant van de woningen. Die werd als erg nadrukkelijk aanwezig ervaren. Mede door deze inrichting lukte het niet om de woningen te verkopen. In het nieuwe ontwerp heeft elke woning zijn eigen oprit. Verder zijn er nu vijf architecten in de plaats van één. Dat belooft een mooie gevarieerde en samenhangende bouw, die uiteraard voldoet aan het beeldkwaliteitsplan en goed past in het beschermd stadsgezicht.”

Veel opmerkingen vanuit de buurt hadden betrekking op het uitzicht. Lyda Sneevliet hierover: “Voor 2012 stond hier een schoolgebouw met een kas met daar omheen veel hoog groen, kortom een massief geheel. Ik begrijp dat er veel zorgen zijn over het groen rondom de woningen. Enkele buurtbewoners willen dat het groen maximaal 1 meter hoog mag zijn. Dat gaat ons te ver. Dit betekent niet dat alles zomaar mag. Zo mogen er niet lukraak overal bomen geplant worden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het eindresultaat deze mooie omgeving en de stad recht doet.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment