RAAD ELBURG

ELBURG - De stichting Museumstad Elburg zal de leden van de commissie voorafgaand aan de vergadering informeren over alles wat met de musea in Elburg samenhangt.  

Commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling

Woensdag 29 mei vanaf 19.30 uur

Op de agenda staan twee onderwerpen die de commissie zal bespreken. Dat zijn:

  • Financiën GGD NOG: De jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD) Noord en Oost Gelderland (NOG) en de concept-programmabegroting voor 2020 van de GGD NOG. De kosten van de GGD blijken in 2018 ruim € 200.000 mee te vallen. Voor de toekomst worden er meer kosten verwacht. De raad kan bij de GGD een zienswijze indienen. Het college adviseert om dat niet te doen. Tijdens de vergadering zal blijken of de raad daarmee instemt.
  • Jaarverslag Sociale Recherche 2018: Het team van de sociale recherche dat in Elburg werkt is ondergebracht bij de gemeente Nunspeet. Het team werkt in de gemeenten Nunspeet, Putten, Oldebroek en Elburg. De commissie bespreekt het jaarverslag 2018 van de sociale recherche.

De vergadering van de raadscommissie is openbaar en wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Zuiderzeestraatweg Oost 19. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom om mee te praten. Van de vergadering worden opnames gemaakt. Insprekers komen in beeld en zijn te horen. Aanwezigen kunnen in beeld komen.

Die opnames worden rechtstreeks uitgezonden via  https://ris2.ibabs.eu/elburg. Hier vindt u ook de agenda en de achterliggende stukken van de vergaderingen. Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment