WIND

In de ruimtelijke ontwikkeling gaat het vaak om grote belangen en kwetsbare zaken en processen.Of een woonwijk, weg, boerderij of eenvoudige woning er uiteindelijk wel of niet komt is allereerst een politieke keuze. Als de gemeenteraad een principebesluit neemt, dan is een belangrijk station al gepasseerd. Daarna volgt een voor de buitenwereld meestal onzichtbaar proces om tot een juridisch stevig onderbouwde en goed gemotiveerde besluitvorming te komen. Er moet voldaan worden aan een woud van beleid en regelgeving van rijk, provincie en gemeente. Maar ook allerlei milieu- en omgevingsaspecten moeten worden meegewogen, zoals de natuur, de bodem, geluid en lucht, veiligheid en verkeer, water, archeologie en cultuurhistorie. Tegenwoordig is het heel normaal dat er gewerkt wordt aan het organiseren van draagvlak voor de plannen in de buurt.

Maar wat als er geen draagvlak is?

Volgens de Raad van State betekent het ontbreken van draagvlak niet, dat een plan daarom niet gerealiseerd mag worden. Er is geen wet die zoiets bepaalt! Zelfs een gemeente kan met al haar inwoners terzijde worden geschoven, zoals in dit geval, waar het ging om een groot windpark. De rijksoverheid heeft een afweging moeten maken tussen het nationale belang en de belangen van omwonenden, aldus de afdeling Bestuursrechtspraak. Dat er op lokaal niveau onvoldoende draagvlak is, wil niet zeggen dat dat belang voorrang moet krijgen boven het belang van verduurzaming van de energievoorziening.

Als inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht, dan is dit volgens mij een uitspraak waar we voorlopig nog niet over zijn uitgesproken!

Lyda Sneevliet

Wethouder

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment