nix

De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat jongeren onder de 18 geen alcohol drinken. Samen met horeca, (sport)verenigingen en buurt- en gemeenschapshuizen is daarom bij de start van NIX18 een alcoholconvenant opgesteld.

Om de Drank-en Horecawet goed uit te kunnen voeren, is een handhavingsprotocol gemaakt. Op plaatsen waar alcohol wordt verkocht en geschonken vinden regelmatig controles plaats.

Een extern bureau heeft in opdracht van de gemeente, een nulmeting gehouden om te kijken of horecagelegenheden een leeftijdscheck doen. Om dit te testen zijn zogenaamde mysterieshoppers ingezet, die net 18 jaar oud zijn. Alcohol mag immers alleen worden verstrekt aan mensen die zich kunnen legitimeren met een ID-bewijs.

Als een koper onmiskenbaar de leeftijd van 18 heeft bereikt hoeft niet om een ID-bewijs gevraagd te worden. Het is natuurlijke erg lastig om een leeftijd juist in te schatten. Daarom is het zo belangrijk dat om een ID-bewijs wordt gevraagd.

Bij de reguliere horeca is in bijna de helft van alle gevallen (51,3% van de aankooppogingen) alcohol verstrekt, zonder de leeftijd te controleren. Bij de drie gecontroleerde voetbalclubs is slechts in één geval de leeftijd gecontroleerd (dus in 66% van de gevallen) is alcohol zonder vaststelling verstrekt.

De gemeente vindt dat het percentage om de leeftijd te checken echt omhoog moet en doet daarom een beroep op alle betrokkenen om hier meer werk van te maken.

Jongeren kunnen natuurlijk zelf ook helpen door bij het bestellen of kopen van alcohol alvast hun ID-bewijs gereed te hebben. Deze (landelijke) campagne hebben we afgelopen voorjaar ook in Elburg bij de supermarkten uitgerold. De verkoper van alcohol blijft echter wettelijk verplicht om een ID-bewijs te vragen en de gemeente zal hierop ook blijven handhaven.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment