Column Willem Krooneman

Als college hebben we al een aantal jaren de gewoonte om zogenaamde ‘heidagen’ te houden. Dat zijn dagen waarin we ons met de wethouders, burgemeester en secretaris terugtrekken en tijd nemen om 'naar onszelf te kijken en aan onszelf te werken'. Terugblikken op het afgelopen jaar: wat ging goed en wat ging fout, waar moet het beter en hoe pakken we dat aan? Maar ook om samen de grote thema's en onderwerpen die op ons af komen door te nemen, werkafspraken te maken, noem maar op.

Ik heb best een tijd gehad dat ik dacht: waar is dat nou voor nodig, heidagen? Gewoon aan het werk, tussendoor spreek je elkaar wel als dat nodig is, of op de dinsdag tijdens de B&W-vergadering als daar tijd voor is. Maar daar zit 'm nu juist de kneep, want de agenda van de B&W-vergadering is altijd vol, en dat 'tussendoor' lukt ook niet. In de hectiek van alledag kom je te weinig toe aan het gezamenlijk bespreken van al die belangrijke zaken.

Eind augustus hebben we als college samen weer twee van die ‘heidagen’ gehad. We hebben met elkaar en over elkaar gepraat, samen gekeken naar wat goed en wat fout gaat, wat beter kan en moet, en de belangrijke bestuurlijke thema's voor de komende tijd doorgesproken. Waar dat kon is afgesproken wie wat doet, welke acties we moeten ondernemen, hoe en met wie we samen willen werken en wanneer we zaken willen afronden.

Een groot deel van de tijd hebben we besteed aan praten over wie we zijn, wat onze sterke punten zijn en hoe we die, ook samen, kunnen benutten en werken aan de verbeterpunten.

En dan zult u zeggen: maar wie bepaalt nou wat je zwakke en sterke punten zijn? Dat hebben we in kaart gebracht door een zogenaamde 360 graden feedback: enquêtes onder verschillende mensen met wie je te maken hebt, over verschillende kanten van je werk, over je persoon, je karakter en je vaardigheden. De uitkomsten van die enquêtes waren op een aantal onderdelen niet verbazingwekkend, maar gaven zeker heldere aanwijzingen voor verbetering, voor elk van ons.

Samen hopen we ook het komende politieke jaar het goede te doen voor onze gemeente. Samen: als college, maar zeker ook samen met de gemeenteraad, de organisatie, instellingen, verenigingen, kerken. Samen met u als inwoner van onze gemeente. Samen, ook vanuit het besef dat het altijd beter kan en dat we daaraan moeten blijven werken.  

Willem Krooneman

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment