elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad opnieuw een begroting aan waarvan uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Toch geeft wethouder Henk Wessel een ‘slecht weer-waarschuwing’ af: “In de begroting van 2020 geven wij een nadere invulling van onze ambities op het vlak van de thema’s duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en het ondersteunen van de lokale economie. Wel is het belangrijk dat het Rijk zorgt voor structureel meer geld voor de jeugdzorg. Rode cijfers zijn tot nu uit gebleven en dat willen we graag zo houden.” Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de begroting in de vergadering van woensdag 13 november 2019.

Wethouder Henk Wessel is blij dat de begroting van 2020 - ondanks de financiële uitdagingen – voorziet in het invullen van de ambities: “We verruimen de regeling voor duurzame leningen met € 500.000 en maken die voor het maatschappelijk vastgoed bereikbaar. We versterken de personele inzet voor de verduurzaming van onze gemeente met 0,8 FTE. Verder verhogen we de toeristenbelasting, om zo te kunnen blijven investeren in onze recreatieve aantrekkelijkheid. Wij blijven inzetten op de versterking van onze economie, door actief kansen te creëren voor onze ondernemers en door het ontwikkelen van bedrijventerrein Broeklanden.”

De leefbaarheid van de openbare ruimte krijgt extra aandacht. Een stijging betreft de afvalstoffenbelasting, die gaat door een Rijksbesluit met € 10 per aansluiting omhoog. Ondanks die verhoging en de lichte stijging van de overige tarieven van 1,5 % hoort de gemeente Elburg nog steeds bij de 100 goedkoopste gemeenten.

De begroting van de gemeente Elburg is al jaren in evenwicht. Door de toenemende kosten binnen de jeugdzorg ontstaat er langzaam maar zeker een tekort. Wethouder Henk Wessel heeft hier de nodige ‘buikpijn’ van: “Vier jaar geleden is deze taak overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. De gedachte van het Rijk was, ‘dichter bij de burger, dus goedkoper’. De vraag is enorm toegenomen, net als de kosten – door dure specialistische zorg – maar het Rijk stelt minder financiën beschikbaar. Voor gemeenten geldt dat zij door de hoge uitgaven in de jeugdzorg steeds meer interen op hun reserves. Het Rijk zal met een betere en structurele oplossing moeten komen.”

Voor meer informatie over de begroting, zie www.elburg.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment