KOP

ELBURG - Een nieuwe fase is aangebroken voor de ontwikkeling van De Kopse Waard, de ontwikkeling van vijf vrije kavels aan het havenkanaal en een nieuwe botenhelling. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het verder in procedure brengen van het bestemmingsplan. Na een openbare aanbesteding blijkt het ruimtelijk bureau Kubiek het beste aanbod te hebben gedaan. Zij gaan aan de slag met het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken en het opstellen van een bestemmingsplan. Tegelijkertijd wordt het stedenbouwkundig plan en de landschappelijke inrichting van het gebied verder uitgewerkt.Waarschijnlijk zijn het ontwerp en het bestemmingsplan in mei gereed. Dan presenteert de gemeente de plannen en legt deze voor een periode van 6 weken ter inzage. Iedereen kan in deze periode op de plannen reageren. Na de terinzagelegging worden alle ingekomen reacties behandeld en wordt het plan daar waar nodig aangepast. Zie voor meer informatie www.dekopsewaard.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment