RAAD ELBURG

ELBURG - Op maandag 22 juni gaan de raadsleden in twee sessies met elkaar in gesprek over de voorstellen. Dan vormen zij een oordeel over de voorstellen. De actuele agenda treft u aan op de site van de gemeente.

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling

  • Concept regionale Energie Strategie
  • Glindeweg 3a; verklaring van geen bedenkingen
  • Vaststellen bestemmingsplan Heidezoom
  • Vaststellen van diverse herzieningen van grondexploitaties

Commissie Maatschappelijke zaken en Algemeen bestuur

  • Grip op kosten Jeugdhulp en besparingen op het Sociaal Domein
  • Jaarstukken gemeente Elburg 2019
  • Kadernota 2020 voor de gemeente Elburg
  • Voorjaarsrapportage 2020 van de gemeente Elburg
  • Planning en control Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Corona
De vergaderingen zijn openbaar. Het bijwonen van de vergaderingen door publiek is vanwege de eis van 1,5 meter afstand niet mogelijk. Daarvoor is de ruimte te klein. U kunt de opnames van het goede gesprek in de raadszaal volgen via https://ris2.ibabs.eu/elburg. Meer informatie nodig? Via griffie@elburg.nl of telefonisch 0525-688688 kunt u contact opnemen met de griffie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment