Stad column wethouder

De discussie over wel of niet winkels open in de vesting op zondagmiddag gaat nog steeds heftig door, ook nadat de gemeenteraad een democratisch besluit heeft genomen. En zeker, meningen en visies verschillen, en daar kan en mag natuurlijk over worden doorgepraat en geschreven, ook op Facebook en Twitter. Maar wat ik hoor en zie is dat er over en weer verwijten klinken, dat personen van partijen niet alleen worden aangesproken, maar ook worden geschoffeerd en weggezet.

Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen niet beseffen hoe opmerkingen, verwijten en verwensingen binnenkomen, wat die met mensen doen. Ook met mij. Verwijten dat partijen en mensen van die partijen het woord christelijk beter kunnen inleveren, dat er geen sprake is van naastenliefde, dat er geen oog is voor de zorgen en nood van de ondernemers, en nog veel erger. 

Bewust wordt er een beeld gecreëerd dat wie oog heeft voor zijn naaste en zich om hem bekommert, automatisch vóór zondagsopenstelling zou moeten zijn. Dit komt het inhoudelijke debat niet ten goede en is bovendien een goedkope en kwalijke manier van wegzetten van andersdenkenden. Je zou anders verwachten van mensen die aangeven ‘ruimdenkend’ te zijn.

De zondagsopenstelling wordt tegengehouden door een kleine orthodoxe groep, zo las ik ook meermaals. Dat is het bewust verdraaien van de feiten! Bij de verkiezingen van 2018 kregen SGP, Algemeen Belang en ChristenUnie samen 12 van de 19 zetels in de gemeenteraad. En die partijen hebben samen met het CDA een coalitieakkoord opgesteld en daarin helder aangegeven de winkels op zondag gesloten te willen houden. Waarom? Omdat die 4 partijen in hun programma hebben staan dat de zondag ons gegeven is voor rust (geen 24/7 economie), kerkgang, tijd voor gezin en familie. En daar vloeit wat betreft AB, CU en SGP uit voort, dat er ook in deze periode geen winkelopenstelling op zondag is. Een zeer ruime meerderheid en dat is wat anders dan een kleine orthodoxe groep.

Politiek bedrijf je omdat je visie hebt voor de samenleving en die graag op een goede manier wilt inrichten. Dan denk ik aan: veiligheid, recht en gerechtigheid, oog voor de kwetsbare naaste. En voor onder andere de ChristenUnie is het christelijk geloof hiervoor een diepe motivatie en bron om uit te putten. Dat geloof, die overtuiging hang je niet aan de kapstok als je de raadszaal ingaat, niet als je afspraken maakt over een coalitieakkoord, en ook niet in de huidige omstandigheden. Net zomin als andere partijen hun overtuigingen niet wegstoppen, of die nu liberaal of sociaal-democratisch of hoe dan ook zijn, zo kunnen wij dat ook niet doen. Het is onze diepste drijfveer.

Ten slotte: Ik hoor en merk om me heen dat we ver van elkaar verwijderd zijn: vesting en gemeente, politiek en bestuur, (deel van de) oppositie en (deel van de) coalitie. Dat laatste kan en mag, politiek betekent per definitie verschillen. Maar politiek en besturen betekent ook fatsoen en respect, constructief omgaan met die verschillen. Ik heb dat de laatste tijd gemist, en wil graag meewerken aan weer normale verhoudingen.     

Willem Krooneman

Wethouder

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment