RAADELBURB

Hoe vergadert de gemeenteraad?

ELBURG - De raad behandelt ieder voorstel in drie stappen. Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In de beeldvorming proberen de raadsleden het voorstel helder te krijgen. Ze stellen vragen en luisteren naar ambtenaren, deskundigen, omwonenden en andere betrokkenen. Dat is het moment voor u als inwoner om uw mening te geven. In de oordeelsvorming gaan de raadsleden in gesprek met de wethouder. Raadsleden en wethouder bekijken samen of het voorstel nog beter kan. Tot slot, in de raadsvergadering besluit de gemeenteraad.

Maandag 29 juni – Raadsvergadering vanaf 19.30 uur
Op maandag 29 juni nemen de raadsleden de besluiten in de raadsvergadering. Sommige onderwerpen worden met een klap van de hamer afgedaan, andere onderwerpen vergen een debat. De agenda staat op www.elburg.nl.

 • Concept regionale Energie Strategie
 • Glindeweg 3a; verklaring van geen bedenkingen
 • Vaststellen bestemmingsplan Heidezoom
 • Vaststellen van diverse herzieningen van grondexploitaties
 • Grip op kosten Jeugdhulp en besparingen op het Sociaal Domein
 • Jaarstukken gemeente Elburg 2019
 • Kadernota 2020 voor de gemeente Elburg
 • Voorjaarsrapportage 2020 van de gemeente Elburg
 • Planning en control Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Herbenoeming de heer Tamse tot lid van de rekenkamercommissie.

Maandag 6 juli - Raadsvergadering vanaf 14.00 uur

Maandag 6 juli is er eveneens een raadsvergadering. Onderwerpen zijn:

 • Kadernota
 • Voorstel van de jeugdraad
 • Afscheid raadslid de heer B. van Loo
 • Installatie raadslid L. Oosterloo
 • Benoeming plv. raadsvoorzitter

 

Corona
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in MFC Aperloo, Stadsweg 27, t Harde. Het bijwonen van de vergaderingen door publiek is vanwege de eis van 1,5 meter afstand beperkt mogelijk en alleen op aanmelding vooraf bij de griffie. U kunt de vergadering in beeld en geluid volgen via https://ris2.ibabs.eu/elburg. Meer informatie nodig? Via griffie@elburg.nl of telefonisch 0525-688688 kunt u contact opnemen met de griffie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment