elburg logo

ELBURG - De gemeente houdt toezicht en zet eventueel handhaving in om te bevorderen dat regels en wetten die gelden voor de fysieke leefomgeving worden nageleefd. Met als doel een veilig, schoon en mooi Elburg voor iedereen.

De activiteiten die de gemeente hiervoor onderneemt worden jaarlijks gepland in een programma. Over de uitvoering wordt gerapporteerd in een jaarverslag.

Deze stukken zijn inmiddels vastgesteld door het college. U kunt deze vinden op de gemeentelijke website: www.elburg.nl/Bestuur/Beleid_en_regelgeving/Beleid/Toezicht_en_Handhaving.

De stukken zijn – op afspraak - ook in te zien op het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via afspraak.elburg.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment