bouw

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe Woonvisie en daarvoor is in 2019 een woningmarktanalyse gemaakt. De opgave blijft fors, met tenminste 70 nieuwe woningen per jaar. Opvallend is, dat Elburg minder snel vergrijst dan de regio en dat een meerderheid nog steeds op zoek is naar koopeengezinswoningen. Daarnaast wordt aangegeven, dat er tot 2028 een behoefte is aan 40 tot 110 extra sociale huurwoningen. Daar kijkt u misschien ook van op? Analyses kunnen veel, maar ze kunnen helaas niet alles zien: de vele arbeidsmigranten die her en der woonruimte zoeken en vinden, illegale bewoning op parken, plotselinge toestroom van statushouders, etc. De analyse klopt, als we ook voor deze mensen een oplossing vinden. Anders hebben de mensen die wel worden gezien het nakijken!

Intussen wordt en is er in onze gemeente volop gebouwd aan bijna 450 woningen, met name in de kern Elburg. Een inhaalslag, want er is de afgelopen jaren structureel minder gebouwd dan afgesproken. Op ’t Harde wordt Heidezoom binnenkort voltooid met een gewijzigd programma. Daarbij is het gelukt om de bouw in gang te zetten, ondanks de stikstof. Helaas lukt dat voor de Petraschool en Serpentino nog niet. In Doornspijk is Waterlanden afgerond en gaan we eerst terug naar het dorp om de Visiekaart voor het nieuwe Omgevingsplan te bespreken. Erg jammer, dat de bijeenkomst op 12 maart moest worden afgeblazen als gevolg van Corona! We hopen elkaar nu in september tijdens deelsessies te kunnen ontmoeten. Voordeel is dat we dan een nieuwe Woonvisie hebben en dus de actuele bouwopgave kennen. De bouwproductie op gang houden, in al onze kernen, daar gaan we voor. Dat is goed voor de bouwsector en de daaraan gelieerde economie, maar vooral ook goed voor mensen die al zo lang op een woning wachten!

Lyda Sneevliet

wethouder

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment