Henk Wessel Broeklanden

ELBURG - Het college wil starten met de uitgifte van bedrijfsgronden van Broeklanden II. Volgens wethouder Henk Wessel is de tijd hier rijp voor: “Het 6,5 hectare grote bedrijventerrein Broeklanden I in Elburg is inmiddels helemaal uitgegeven. Ruim 20 bedrijven hebben er een plek gevonden om verder te groeien, wat een flink aantal nieuwe arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. Om ook andere Elburgse bedrijven de ruimte te geven om te groeien start de gemeente nu met de uitgifte van het tweede deel van dit terrein: Broeklanden II.” Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Zorgvuldige uitgifte

Met de uitgifte van deze nieuwe grond wordt 4,9 hectare bedrijfsgrond beschikbaar gesteld voor bedrijven in de milieu-categorieën 1 t/m 3.2. Wethouder Henk Wessel wil deze bedrijfsgrond op een zorgvuldige manier uitgeven: “De beschikbare bedrijfsgrond in onze gemeente is schaars. Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, met oog voor werkgelegenheid, duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit is een belangrijk streven. Daarom heeft het college van B&W uitgiftecriteria vastgesteld op basis waarvan wordt besloten met welk bedrijf het verkoopproces voor een bedrijfskavel wordt ingegaan, en op welk tijdstip.”

In de criteria is de voorkeur aangegeven voor lokale bedrijven aangegeven, evenals voor bedrijven met knelpunten op ruimtelijk of milieutechnisch vlak. Ook wordt gekeken naar het pand dat door het verhuizende bedrijf wordt verlaten: kan daar een ander lokaal bedrijf in groeien? Belangstellenden treffen op https://www.elburg.nl/Ondernemers/Bedrijventerreinen/Bedrijventerrein_Broeklanden het document met de uitgiftecriteria en het uitgifteproces.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment