elburg logo

Een toenemende vraag naar woningen, een krappe markt en veel mensen die daardoor geen passende woning in de gemeente Elburg kunnen vinden. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komt daar de komende jaren verandering in. Leidraad daarvoor is de nieuwe Woonvisie waar het college nu mee heeft ingestemd. Het is de verwachting dat de bespreking in de raadsvergadering op 28 september plaatsvindt.

Wethouder Arjan Klein is zich bewust van het hoge ambitieniveau van de nieuwe visie: “Onze opgave voor de komende tien jaar is enorm. We hebben circa 800 nieuwe woningen nodig, waarvan een deel uit de ‘ombouw’ van ons huidige woningaanbod moet komen. Het Klimaatakkoord, de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we in de toekomst een andere inrichting van de leefomgeving krijgen. Grote uitdaging daarbij is om wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Dat kunnen we als gemeente niet alleen en daarom ben ik blij met de inzet van alle partners die met ons samenwerken bij de uitvoering van onze plannen.”

Innovatie

In de Woonvisie ligt de nadruk op innovatie. Nieuwe woonvormen, verduurzaming en transformatie van de bestaande bebouwde omgeving vormen de fundamenten onder het nieuwe beleid. Dat moet onder andere jongeren, ouderen en mensen met een specifieke vraag voldoende perspectief bieden op passende huisvesting binnen de gemeentegrenzen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment