RAADELBURB

Beeldvormende Commissievergadering maandag 7 september vanaf 19.30 uur

Deze avond gaan de raadsleden met de ambtenaren in gesprek over de diverse onderwerpen. De bespreking is puur informatief en heeft als doel de raadsleden alle ins en outs van de voorstellen begrijpen.

19.30 uur De woonvisie. De visie geeft aan hoeveel en wat voor soort woningen er de komende tien jaar gebouwd moet worden om iedereen een passende woning te geven.
21.00 uur Bestemmingsplan Kuijlmansweg 2 in Doornspijk
21.15 uur Aanvraag om subsidie/lening van st. Museum Sjoel
21.30 uur Voorstel over de besteding van gelden ten gevolge van de Corona crisis
21.45 uur Voorstel over de besteding van ontvangen precario voor kabels en leidingen. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro.
22.00 uur Beleidsplan en risicoplan van de veiligheidsregio over de brandweerzorg.

Beeldvormende Commissievergadering woensdag 9 september vanaf 20.30 uur

Op deze avond kunnen inwoners en organisaties hun mening duidelijk maken over de voorstellen die hierna vermeld worden. Het is niet de bedoeling om raadsleden vragen te stellen. Het is wel de bedoeling dat inwoners hun mening geven over voorstellen. De raadsleden kunnen naar aanleiding van die meningen om verduidelijking vragen. Met de meningen van inwoners en organisaties kunnen de raadsleden vervolgens rekening houden als de raadsleden op een ander moment zelf de voorstellen bespreken.


20.30 uur Rapport rekenkamercommissie over Regionaal  Account Jeugd
21.00 uur Aanvraag subsidie/lening Museum Sjoel
21.30 uur Woonvisie
22.00 uur Bestemmingsplan Kuijlmansweg 2
22.10 uur VNOG beleidsplan veiligheidsregio
22.20 uur Voorstel over besteding gelden ter bestrijding  gevolgen Coronacrisis
22.30 uur Voorstel over verdeling opbrengsten van 5 miljoen uit de Precarioheffing op kabels en leidingen.
22.40 uur Regiovisie Huiselijk geweld

Openbaar

De vergadering van de raadscommissie is openbaar en wordt gehouden in het gemeentehuis. Vanwege Corona is de vergaderingen alleen toegankelijk voor insprekers die zich vooraf gemeld hebben bij de griffie. Alle overige belangstellenden kunnen de vergaderingen in beeld en geluid volgen via de website. Van de vergadering worden opnames gemaakt. Insprekers komen in beeld en zijn te horen.

Opnames

De opnames worden rechtstreeks uitgezonden via https://ris2.ibabs.eu/elburg. Hier vindt u ook de agenda en de achterliggende stukken van de vergaderingen.

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688 688 contact opnemen met de griffie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment