RAAD ELBURG

ELBURG - Maandag 21 september 2020 zullen de fracties van de Elburger gemeenteraad voorstellen bespreken. Dat gebeurt nadat ambtenaren eerder antwoord hebben gegeven op vragen van raadsleden. Burgers, bedrijven en instellingen hebben de mogelijkheid gehad om in te spreken. Al die informatie is de basis voor de komende bespreking.

Oordeel

Met deze bespreking in de commissie vormen de fracties zich een oordeel over de voorstellen. Fracties kunnen aangeven of zij de voorstellen goed vinden. Of dat er verbetering mogelijk is. Tijdens het goede gesprek zal blijken of er fracties zijn die met een motie of een amendement het voorstel willen verbeteren.

Agenda op de website

De actuele agenda van deze oordeelsvormende commissie is te zien op de website van de gemeenteraad: https://ris2.ibabs.eu/elburg
Waarschijnlijk zullen de raadsleden de volgende onderwerpen bespreken:

  • Bestemmingsplan Nieuwstadsweg 17
  • Rekenkameronderzoek Regionaal Account Jeugd
  • Woonvisie
  • Bestemmingsplan Kuijlmansweg 2 Doornspijk
  • Beleidsplan en risicoprofiel Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland
  • Besteding Coronabudget
  • Besteding precariogelden
  • Regiovisie huiselijk geweld Samen tegen huiselijk geweld

Vervolg: debat en besluiten

Tijdens een vergadering van de hele raad zullen de fracties spreken over de voorstellen om besluiten te verbeteren. Ingediende moties en amendementen kunnen dan aanleiding zijn voor een politiek debat. Uiteindelijk beslist de meerderheid van de gemeenteraad wat het beste is voor de gemeente Elburg.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment