120936806 3378118038889984 8800301565464407368 o

ELBURG - Een kleinschalig appartementencomplex op de plek waar nu het BP tankstation aan de Vrijheidsstraat in Elburg zit. Dat is in het kort het plan dat bij de gemeente is ingediend voor de locatie naast de Aldi. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze ontwikkeling. Wethouder Lyda Sneevliet: “We vragen de initiatiefnemer nu om het plan verder uit te werken en daarbij de buurt te betrekken.”

Lyda Sneevliet kijkt uit naar het vervolg: “De eigenaren stoppen met het tankstation en dat biedt mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Als het plan dat er nu ligt verder wordt uitgewerkt, kunnen we meerdere vliegen in één klap slaan. Want een tankstation in een woonwijk, waar bovendien LPG wordt verhandeld, is gelet op de veiligheid niet wenselijk. Bovendien is het een heel mooie woonlocatie. We kunnen de buurt hier echt een impuls mee geven.”

Omgevingsvisie

Om de plannen te kunnen realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De omgevingsvisie biedt hiervoor de ruimte. De wethouder: “De indiener heeft als doel om een concept te ontwikkelen waarin een fijn woonklimaat, elkaar ontmoeten, geluk en samen delen centraal staan. In de eerste schetsen staan rond de acht goedkope en acht á negen(middel)dure woningen ingetekend, voor zowel starters als ouderen. Al die zaken sluiten mooi aan op de uitgangspunten van onze omgevingsvisie, terwijl het plan ook ruimte biedt op de krappe woningmarkt. Kortom, het ziet er goed uit. Wel is het nu eerst de bedoeling dat de initiatiefnemer in goed overleg met de aan- en omwonenden komt tot een gedragen plan.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment