verkiezingen

Stemmen met een stempas

De burgemeester van Elburg maakt bekend dat u bij deze verkiezing op 15, 16 en 17 maart 2021 uw stem kunt uitbrengen met een stempas. Naast uw stempas heeft u ook een geldig identiteitsbewijs nodig. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stempas kwijt, wat nu

Bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat kan digitaal, schriftelijk of persoonlijk bij de gemeente.

  • Digitale aanvraag o U kunt via www.elburg.nl inloggen met DigiD en een vervangende stempas aanvragen.

o Deze aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij ons binnen zijn.

o Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u een vervangende stempas.

  • Schriftelijk aanvraag o Bij de themabalie publiekszaken en op www.elburg.nl kunt u het formulier ‘Verzoek vervangende stempas’ aanvragen of downloaden.

o Het ingevulde formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij ons binnen zijn.

o Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u een vervangende stempas.

  • Persoonlijke aanvraag

o U kunt uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de themabalie publiekszaken in het gemeentehuis van Elburg.

o Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u een vervangende stempas.

Stemmen in een andere gemeente

De burgemeester van Elburg maakt bekend dat u bij deze verkiezing op 15, 16 en 17 maart 2021 in iedere gemeente kunt stemmen. Daar heeft u een kiezerspas voor nodig. U vraagt de kiezerspas digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan bij de gemeente.

  • Digitale aanvraag o U kunt inloggen via www.elburg.nl met uw DigiD en een kiezerspas aanvragen.

o Deze aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij ons binnen zijn.

o Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u een kiezerspas.

  • Schriftelijke aanvraag o Bij de themabalie publiekszaken en op www.elburg.nl kunt u een formulier voor een verzoek aanvragen of downloaden.

o Het ingevulde formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij de gemeente binnen zijn.

o Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u een kiezerspas.

  • Persoonlijke aanvraag

o U kunt uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 17.00 uur een kiezerspas aanvragen bij de themabalie publiekszaken in het gemeentehuis van Elburg.

o Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet krijgt u een kiezerspas.

De kiezerspas wordt maar 1 keer verstrekt. Als u stemt, moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs laten zien. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Elburg maakt bekend dat u bij deze verkiezing op 15, 16 en 17 maart 2021 bij volmacht kunt stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

  • Machtiging door overdracht van de stempas

o U kunt een andere kiesgerechtigde uit dezelfde gemeente machtigen om voor u te stemmen.

o U zet een handtekening op het volmachtsbewijs op de achterkant van de stempas. Ook de gemachtigde zet hier een handtekening.

o U geeft de omgezette stempas met een kopie uw identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.

  • Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtsbewijs o Bij de themabalie publiekszaken en op www.elburg.nl kunt u het formulier voor een verzoek aanvragen of downloaden.

o Het ingevulde formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij de gemeente binnen zijn.

o Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs.

o Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

Een kiezer mag niet meer dan drie volmachten aannemen en brengt de volmachtsstem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem.

Stemmen met een briefstempas

Voor 70-plussers is het dit jaar, vanwege Corona, mogelijk per brief te stemmen. Bent u 70-plus dan krijgt u 2x een brief van de gemeente met alle informatie die nodig is voor het briefstemmen.

Meer informatie

Op 2 en 9 maart krijgt u via de gemeentepagina meer informatie over de Tweede Kamer verkiezingen, zoals de locaties van de stembureaus. Alle informatie is ook terug te vinden op www.elburg.nl/verkiezingen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment