elburg logo

HOGE ENK - Is er behoefte aan nieuwbouwwoningen op de Hoge Enk? Hoeveel zouden dat er moeten zijn en aan welk type woningen is behoefte? Hoe kan de locatie aan de Gerichtenweg hierin voorzien en hoe zou dit wijkje er dan uit moeten zien? Dat zijn vragen die aan de orde komen tijdens de eerste participatiebijeenkomst voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie aan de Gerichtenweg op de Hoge Enk.

Graag nodigt de gemeente Elburg u uit voor de bijeenkomst die op dinsdag 13 april 2021 om 20.00 uur plaatsvindt.

Aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen moeten we digitaal bij elkaar komen. Dit gaat via MS Teams. Als u deel wilt nemen aan de participatiebijeenkomst, vraagt de gemeente u om u aan te melden bij Theo Heldoorn: theo.heldoorn@elburg.nl. S.v.p. onder vermelding van Hoge Enk. U ontvangt dan de link naar de bijeenkomst.

Achtergrondinformatie ontwikkellocatie

In de Omgevingsvisie Elburg 2018 is het perceel aan de westzijde van de Gerichtenweg, tussen de Mattanjaschool en Gerichtenweg 38, aangemerkt als potentiële woningbouwlocatie. De gemeente heeft deze locatie in eigendom en is voornemens om de ontwikkeling de komende tijd op te starten.

Programma

Na een korte toelichting vanuit de gemeente schetst Herman Reezigt, stedenbouwkundige van buro MA.AN uit Zwolle, aan de hand van visiekaarten de globale bebouwingsmogelijkheden. Vervolgens gaan we samen met omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden deze mogelijkheden nader uitwerken met specifieke aandacht voor het woningbouwprogramma, oriëntatie, sfeer en identiteit. Hiervoor organiseert de gemeente de komende maanden meerdere participatiebijeenkomsten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment