Lydia

DOORNSPIJK -  Het landgoed Klarenbeek in Doornspijk krijgt een nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar heeft enkele maanden voor de verkoop een principeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het doel daarvan is het vergroten van de gebruikersmogelijkheden van het landgoed.  Wethouder Lyda Sneevliet is verheugd over de ontwikkelingen: “De huidige eigenaar spreekt ook namens de nieuwe eigenaar/bewoners. Zij gaan op het landgoed wonen en werken en denken over een ontwikkeling op het vlak van wonen en zorg. Over de precieze invulling volgt nog een ontwikkelplan. Ons college wil in eerste instantie aan het principeverzoek meewerken. Het is zeer gewenst dat het landgoed Klarenbeek weer opbloeit. Dit komt ten goede aan heel Doornspijk.”

Behoud historisch karakter

Naast het vergroten van de gebruikersmogelijkheden is het de bedoeling het historische karakter van landgoed en landhuis te behouden en daar waar mogelijk versterken. De ontsierende bebouwing – de verouderde schuren en paardenstallen achter het perceel de Oude Hogeweg 2 – zouden verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen gebouwen die beter aansluiten op het landgoed, zoals een grote kapschuur en enkele schuurwoningen. Ook zijn er plannen voor de aanleg van zonnevelden, om zo zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoefte.

Wethouder Lyda Sneevliet geeft aan dat het geen definitief besluit is: “Zo gaat de gemeenteraad over een wijziging van het bestemmingplan. Het wachten is nu op een meer uitgewerkt ontwikkelplan. Dan gaan we alles nog eens toetsen op de verschillende (milieu)aspecten. Al met al zie ik een mooie ontwikkeling: het historische karakter van het landgoed wordt versterkt en hersteld. Dit past goed bij het openbare karakter van het landgoed. Als college roepen wij de nieuwe eigenaar op om ook in de toekomst het landgoed openbaar toegankelijk te houden.”

Participatie inwoners

De aanvrager van het principeverzoek heeft de direct omwonenden betrokken bij de plannen, nog voor het indienen van het verzoek bij de gemeente. Wel dringt wethouder Lyda Sneevliet aan op een bredere participatie voor de inwoners: “Het landgoed heeft betekenis voor heel Doornspijk en voor de hele gemeente. Het komt het draagvlak en de besluitvorming ten goede wanneer hiervoor – zodra dit kan – over de plannen bijvoorbeeld een inwonersavond volgt.”

Over de mogelijke ontwikkeling van een kerkgebouw op een naastgelegen perceel hebben de indieners van het principeverzoek de nodige zorgen. Door deze ontwikkeling zouden er karakteristieke elementen van het landgoed verdwijnen. De indieners gaan hierover in gesprek met de betrokkenen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment