RAADELBURB

ELBURG - Maandag 31 mei 2021 zal de gemeenteraad weer diverse besluiten nemen. Eerst zullen raadsleden met elkaar in debat gaan over suggesties om voorstellen te veranderen. De gemeenteraad vergadert digitaal vanaf 19.30 uur. De opnames worden rechtstreeks uitgezonden.Agenda
Op de agenda van de gemeenteraad staan waarschijnlijk de volgende onderwerpen:

  • Raadsvoorstel Omgevingsbeleid Elburg
  • Advies naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie ENOP Evaluatie subsidiebeleid
  • Lidmaatschap Elburg HanseVerein
  • Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
  • Planning en Control documenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
  • Concept programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 van de GGD-Noord- en Oost- Gelderland
  • Planning en Control documenten van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe

De actuele volledige agenda is via https://ris2.ibabs.eu/elburg in te zien. Daar vindt u ook de stukken bij elk agendapunt.

Voorbereiding

De raadsleden hebben de besluiten voorbereid volgens de BOB-methode. Eerst hebben de raadsleden ambtenaren bevraagd. Vervolgens hebben burgers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid gekregen om een opvatting over de voorstellen duidelijk te maken.

Daarna hebben de raadsleden een ‘Goed Gesprek’ met elkaar gevoerd over wat goed was en wat eventueel beter zou kunnen. Tijdens de raadsvergadering komt het aan op het nemen van besluiten. Dat gebeurt na een debat over suggesties om de voorstellen te verbeteren. Raadsleden kunnen met moties richting geven aan de manier waarop dingen gebeuren. Deze besprekingen zijn terug te kijken via https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/elburg.

Openbaar
De raadsvergadering is openbaar. De openbare raadsvergadering wordt vanwege corona digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de vergadering in beeld en geluid volgen via de website. De vergadering is rechtstreeks te volgen via https://ris2.ibabs.eu/elburg.


Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

  https://www.facebook.com/RaadElburg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment