computer

HOGHE ENK - Het plan voor nieuwbouw aan de Gerichtenweg op de Hoge Enk krijgt langzaam maar zeker vorm. Op basis van de reacties die zijn binnengekomen na de eerste bijeenkomst van 13 april jl. werken de stedenbouwkundige van buro MA.AN en de gemeente aan een eerste stedenbouwkundige invulling van de locatie. Nu is het tijd om dit eerste stedenbouwkundig ontwerp met u te bespreken.De Gemeente Elburg nodigt u uit voor de participatiebijeenkomst die op woensdag 2 juni om 19.30 uur plaatsvindt. 

Vanwege de coronamaatregelen moeten de deelnemers opnieuw digitaal bij elkaar komen. Dit gaat via MS Teams. Als u deel wilt nemen aan de participatiebijeenkomst, wordt u gevraagd om u aan te melden bij Theo Heldoorn: theo.heldoorn@elburg.nl. U ontvangt dan de link naar de bijeenkomst.

Achtergrondinformatie ontwikkellocatie

In de Omgevingsvisie Elburg 2018 is het perceel aan de westzijde van de Gerichtenweg, tussen de Mattanjaschool en Gerichtenweg 38, aangemerkt als potentiële woningbouwlocatie. De gemeente heeft deze locatie in eigendom en is voornemens de locatie de komende tijd te ontwikkelen.

Programma

Na een korte toelichting vanuit de gemeente schetst Herman Reezigt, stedenbouwkundige van buro MA.AN uit Zwolle, aan de hand van het eerste stedenbouwkundig ontwerp hoe de wijk er mogelijk uit komt te zien. Daarbij zal hij specifieke aandacht besteden aan de samenhang met de bestaande stedenbouwkundige structuur, de bebouwingsmogelijkheden (bouwmassa, typologie en oriëntatie), het woningbouwprogramma en de verkeersontsluiting.

Vervolgens gaat men hier met u over in gesprek, waarbij u de gelegenheid krijgt om uw opmerkingen te maken en gewenste aanvullingen en/of wijzigingen toe te lichten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment