RAAD ELBURG

De gemeente Elburg is onderdeel van de democratische rechtsstaat Nederland. De pijlers van die democratische rechtstaat zijn te vinden in de Grondwet. Die Grondwet bevat onder meer een fraaie catalogus grondrechten. Ook de basis voor onafhankelijke rechtspraak is in de Grondwet te vinden. En de Grondwet biedt de structuur voor democratisch bestuur op verschillende niveaus.

Huis van Thorbecke De structuur voor het democratisch bestuur in Nederland wordt wel het Huis van Thorbecke genoemd. Thorbecke is de bedenker van de lagen met Provincies, Gemeenten en Waterschappen naast het Parlement en de Regering.

Hoofdschap Het bestuur van een gemeente bestaat uit drie belangrijke elementen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Met de dualisering is een verdeling van taken tussen die drie ontstaan. In een gemeente is de gemeenteraad de baas. De raad bepaalt hoe de burgemeester en de wethouders horen te werken.

Kaders, controle en vertegenwoordigen Dat doet de gemeenteraad door kaders te stellen. De gemeenteraad heeft ook tot taak om te kijken of alles binnen die kaders gebeurt. Dat is de controlerende rol van de raad. De derde rol van de gemeenteraad is die van volksvertegenwoordiger. De landelijke wetgever vindt die rol vaak heel belangrijk.

Verordenen Zo is het gemeenteraad die plaatselijke wetten vaststelt. Die hebben de naam van verordeningen. Ook andere besluiten moeten wel door de gemeenteraad worden genomen. De landelijke wetgever vindt het belangrijk dat de gemeenteraad dat doet. De wetgever ziet dat als een lokale democratische waarborg.

Middelen De raadsleden beschikken over instrumenten waarmee ze hun taak kunnen vervullen. De wetgever heeft de raadsleden daarnaast andere voorzieningen gegeven om de taak te vervullen. Zo kiest de gemeenteraad zelf een accountant. Die controleert voor de gemeenteraad de financiën van de gemeente. Een andere onafhankelijke instantie die kijkt of het goed gaat is de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie kan van alles onderzoeken en de gemeenteraad adviezen geven. Bij dat alles heeft de wetgever het voor de gemeenteraad mogelijk gemaakt om een eigen ondersteuner aan te stellen: de griffier.

Eed of belofte Ieder raadslid legt bij het begin van het raadslidmaatschap een eed of een belofte af. Daarmee zweren of beloven raadsleden onder meer trouw aan de Grondwet en dat de raadsleden de wetten zullen nakomen. En zo zijn gemeenteraden onderdeel van de een groter geheel. Ze zijn onderdeel van de totale democratische bestuursstructuur van Nederland.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment