Henk Wessel

Deze vraag krijg ik regelmatig en ik zal proberen daar iets over te vertellen. De vele 'geleerden' in ons land geven soms een wat verschillend antwoord op deze vraag. Ik beperk mij hier tot de kern. Tot voor een paar jaar maaiden we onze bermen 2 keer per jaar. Op hoeken waar je goed uitzicht moet hebben, soms vaker. Sinds een paar jaar doen we het anders. We maaien de 1e meter van de berm 2 keer en de berm daarachter, minder vaak. We proberen te zorgen dat er ruimte of ruigte overblijft waar kleine dieren en insecten in kunnen schuilen.

Doordat het maaisel blijft liggen en verteerd, blijven deze bermen nog te rijk aan voedingsstoffen. Daardoor ontstaat er nog te weinig biodiversiteit: te weinig soorten planten, kruiden en daardoor te weinig kleine dieren en insecten. Het is heel belangrijk dat de bermen verschralen. Daarom gaan we het maaisel vanaf volgend jaar afvoeren, zodat we de volgende stap kunnen zetten op weg naar mooiere bermen met meer variatie in kruiden en bloemen en met meer kleine dieren. Het verschralen van bermen kan jaren duren voordat er een goede ondergrond ontstaat voor meer of andere bloemen en kruiden. Bij veel bermen kan pas gemaaid worden wanneer de bloemen en kruiden uitgebloeid zijn en hun zaden hebben achtergelaten in de berm voor het volgende jaar. Hierdoor kan het soms wat langer duren voordat we maaien.

Ruigte in een berm moet natuurlijk niet leiden tot verkeersonveilige situaties. Daarom zijn smalle bermen minder geschikt voor ecologisch beheer. Overigens liggen de meeste smalle bermen in het agrarisch gebied waar gewijzigd bermbeheer niet moet leiden tot overlast van kruiden.

Want, laat ik duidelijk zijn, ook in gemeenten waar al langer ervaring is opgedaan met ecologisch bermbeheer blijkt dat niet alles bloemenpracht en maneschijn is.

Het kan jaren duren voordat er een geschikte ondergrond ontstaat voor meer of andere bloemen en kruiden.

Bij smallere bermen zal het beeld niet ingrijpend veranderen, bredere bermen gaan steeds meer een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit. Kleurrijke bermen vol met klein leven. Het kost tijd en vraagt om veel uitleg en voorlichting, maar het is meer dan de moeite waard.......een beetje terug naar vroeger...

Henk Wessel, wethouder

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment