IMG 3810

ELBURG -  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor een aantal paardenbakken in het buitengebied van de gemeente Elburg een gedoogbeschikking hebben verleend. In haar vergadering van 17 augustus 2021 is besloten een aantal langer aanwezige paardenbakken te gedogen. De eigenaren van deze paardenbakken zullen hierover per brief worden geïnformeerd.

In 2017 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de zonder vergunning aanwezige paardenbakken in de gemeente Elburg.

Omdat een groot aantal van deze paardenbakken al lange tijd, meer dan 10 jaar of langer aanwezig zijn en over deze paardenbakken in het verleden ook geen klachten bekend zijn, worden de paardenbakken die aanwezig waren voor het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2012 gedoogd.

Paardenbakken die nieuwer zijn maar passen binnen de mogelijkheden voor een paardenbak uit het bestemmingsplan en die landschappelijk positief zijn beoordeeld worden ook gedoogd. Hierdoor hoeven voor deze paardenbakken niet alsnog vergunningen te worden verleend.

Door het gedogen van deze paardenbakken wordt een streep gezet onder het strijdige gebruik en bebouwing. Daarna kan handhavend op worden getreden tegen nieuwere paardenbakken die zonder vergunning en/of in strijd met het bestemmingsplan zijn aangelegd. Handhaving kan ook inhouden dat een vergunning moet worden aangevraagd. De gedoogde paardenbakken mogen niet worden uitgebreid of vervangen zonder vergunning. 

Tegen nieuwere paardenbakken die niet passen binnen de bepalingen van het bestemmingsplan wordt handhavend opgetreden.

Bent u van plan iets aan te leggen of een bouwwerk te bouwen voor het houden van paarden? Neem dan contact op met de gemeente zodat zij u hierover kunnen informeren.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment