RAADELBURB

ELBURG -  Op maandag 6 september 2021 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren en burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. Aansluitend is er voor burgers, bedrijven en instellingen ruimte om aan de raadsleden duidelijk te maken wat zij vinden van die onderwerpen. Wie in vijf minuten een opvatting over een of meer van de onderwerpen aan de raadsleden duidelijk wil maken, kan dat bij de griffie melden via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.

6 september 2021

Op maandag 6 september staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Wijzigingen van het Doelgroepenbeleid
  In mei 2020 heeft de gemeenteraad een beleidsnotitie over het doelgroepenbeleid geamendeerd vastgesteld. Het college heeft een advies van een extern ingewonnen over de houdbaarheid van de aangebrachte wijzigingen. Nu stelt het college voor om het doelgroepenbeleid aan te passen.
 • Krediet voor een turnzaal
  Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren wil graag een turnzaal bouwen bij gymzaal De Wimpel. Het college stelt onder meer voor om voor de bouw van de turnzaal een krediet ter beschikking te stellen. Daarnaast gaat het om een lening voor SSS en de dekking de structurele kosten van de turnzaal;
 • De Nota waardering en afschrijving 2022-2025
  Elke vier jaar doet het college een voorstel voor de waardering- en de afschrijving van gemeentelijke goederen. Het college stelt de gemeenteraad voor om die nota te gebruiken als kader voor de komende vier jaar;
 • Het voorstel voor beleid en een beheerplan Water en klimaat.
  Iedere gemeente hoort een om een beleidsplan water -en riolering te hebben. Bij dit voorstel zit een financiële vertaling. Die vertaling betekent iets voor de rioolheffing;

Openbaar

De vergadering van de beeldvormende commissie is openbaar en wordt in het gemeentehuis gehouden. De actuele en volledige agenda is te raadplegen op https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/elburg.
Insprekers die zich vooraf bij de griffie gemeld hebben kunnen een opvatting kenbaar maken aan de raadsleden. Van de vergadering worden opnames gemaakt. Insprekers komen in beeld en zijn te horen.

Opnames

Alle overige belangstellenden kunnen de vergaderingen in beeld en geluid volgen via de website. De opnames worden rechtstreeks uitgezonden via https://ris2.ibabs.eu/elburg. Hier vindt u de agenda en de achterliggende stukken van de vergaderingen. Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Vervolg

Op 13 september is een volgende beeldvormende bijeenkomst met andere onderwerpen. Na de beeldvormende besprekingen volgt op 20 september 2021 ‘Het Goede Gesprek’’. Tijdens die bijeenkomst gaan de raadsleden met elkaar in gesprek en maken ze duidelijk wat ze van de voorstellen vinden. Daarna gaan de raadsleden op 27 september 2021 in debat over politieke verschillen van opvatting tijdens de raadsvergadering. Dan nemen de raadsleden besluiten over de voorstellen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment