elburg

ELBURG - Extremere weersomstandigheden in ons eigen land, warmterecords op andere plekken op de wereld: de opwarming van de aarde houdt ons nadrukkelijk bezig. We werken hard aan maatregelen om de opwarming tegen te gaan. In de monumentale Vesting is de noodzakelijke verduurzaming een nog grotere uitdaging dan de ‘gewone’ wijken. Gelukkig krijgt de gemeente een helpende hand.

Op 1, 2 en 3 september komt er, in de vorm van een Roadshow, een internationaal samengesteld team wetenschappers van de Technische Universiteit van Delft naar de historische vesting van Elburg. Zij gaan in samenwerking met de gemeente Elburg en de Provincie Gelderland werken aan een routekaart naar verduurzaming. Gedurende drie dagen bekijken de wetenschappers aan de hand van onderzoek en aangereikte gegevens wat de manier is om gemeente en de Vesting in het bijzonder te verduurzamen. Na het driedaagse bezoek is de routekaart van het team van de TU Delft gereed. Hierin staan de bouwstenen om de komende jaren stappen te zetten richting een CO2 neutrale gemeente Elburg.                

De wethouder voor duurzaamheid, Arjan Klein, is blij met de hulp van de TU Delft: “Het verduurzamen van onze wijken is op zich al een omvangrijke klus. Het verduurzamen van onze monumentale Vesting is een nog veel grotere opgave. De hierin aanwezige monumenten vragen om een speciale oplossingen. Het vormt een hele uitdaging de verwarming door fossiele brandstoffen over te schakelen op een groene oplossing.” Daarbij wil wethouder Arjan Klein benadrukken dat dit een taak is ‘van ons allemaal’: “Een belangrijk uitgangspunt is dat we deze transitie samen met inwoners en ondernemers oppakken en kiezen voor oplossingen die ook gedragen worden door onze eigen inwoners en ondernemers. Alleen zo kunnen we succesvol zijn in het terugdringen van de uitstoot van CO2.”

IPCC-rapport

Onlangs verscheen het alarmerende internationale IPCC-rapport over de opwarming van de aarde. Het is de verwachting dat de klimaatproblemen door de opwarming zullen toenemen. Als we met elkaar de uitstoot van CO2 (de welbekende ‘broeikasgassen’) kunnen verlagen dan lukt het om de opwarming tot stilstand te brengen. Daarmee behouden we de leefwereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Klimaatverandering is ook voor de gemeente Elburg een actueel onderwerp. Zo wordt er gewerkt aan het duurzamer maken van onze woonwijken en bedrijven, om zo de uitstoot van CO2 te verlagen. Maar dit is niet altijd eenvoudig. Hoe ga je om met de historische vesting van Elburg? Hoe kun je dit waardevol erfgoed verduurzamen zonder afbreuk te doen aan cultuurhistorische waarden? Het belooft een spannende driedaagse te worden met een belangrijke uitkomst.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment