afval

ELBURG  -  De verwerking van ons huishoudelijk afval gaat meer kosten. Dit komt doordat het verbranden van het restafval veel duurder is geworden o.a. door de milieubelasting die door het Rijk wordt opgelegd. Daarnaast zijn de grondstoffen steeds schaarser. Daarom is het belangrijk om recyclebare materialen te scheiden uit het afval. De gemeente Elburg wil net als in de gemeente Oldebroek Diftar (differentiatie tarieven) invoeren, voor de afrekening van de afvalinzameling. Op dit moment betalen inwoners een vast bedrag aan afvalstoffenheffing, ongeacht hoeveel afval wordt aangeboden. Bij Diftar betalen inwoners een lager vast bedrag met daarnaast een bedrag per geleegde grijze container. Voor het ophalen van het GFT worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Uit onderzoek blijkt dat bij de gemeenten waar Diftar is ingevoerd het afval beter wordt gescheiden. Het verwerken van de afvalstromen is in die gemeenten goedkoper geworden. Goed scheiden betekent minder ledigingen en daarmee een lagere nota.

Milieustraat

Goed afval scheiden moet natuurlijk ook kunnen. Daarom wacht de gemeente Elburg met het invoeren van Diftar tot het moment dat de nieuwe milieustraat op Broeklanden is gerealiseerd. Hier kunnen de inwoners uit Oldebroek en Elburg het recyclebare afval aanbieden. De plannen hiervoor zijn geruime tijd geleden op de gemeentepagina geplaatst.

Door een aantal partijen is beroep ingesteld tegen deze plannen. Het is nu onduidelijk of dit leidt tot vertraging van de oplevering van de nieuwe milieustraat. De gemeente hoopt dat binnenkort meer duidelijkheid gegeven kan worden over het vervolg van de invoering van Diftar.

Ondanks het beroep: afval scheiden loont, ook nu! Meer weten over hoe je goed kunt scheiden? Ga dan naar www.elburg.nl/afval voor meer informatie over de huidige mogelijkheden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment