thumbnail Vraag van de week Riolering

Ik begrijp heel goed dat dit niet echt een fris en fruitig onderwerp is. Toch krijgt de gemeente regelmatig vragen over verstoppingen van de riolering en dan vooral aan wie het de schone taak is om een mogelijke verstopping te verhelpen. In deze column kan ik natuurlijk niet ingaan op allerlei heel specifieke vragen over dit onderwerp. Ik zal proberen in hoofdlijnen aan te geven hoe een en ander wettelijk is geregeld.

Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor een juist gebruik van het riool in en om uw huis tot aan de erfgrens(put) en dus ook voor alle noodzakelijke kosten. Vanaf deze grens is de gemeente verantwoordelijk tot aan de rioolwaterzuivering. Hier wordt het afval/riool water gezuiverd onder verantwoording van het waterschap, waarna het schone water naar het oppervlaktewater gaat.

Huiseigenaar, gemeente en waterschap zijn dus samen verantwoordelijk voor de zogenaamde afvalwaterketen.

In een Beleids-en beheerplan water en riolering probeert de gemeente 10 jaar vooruit te kijken en in te schatten wat de noodzakelijke acties, kosten en investeringen zijn om haar wettelijk zorgplicht, om het afvalwater te transporteren vanaf uw erfgrens tot aan de zuiveringsinstallatie, uit te voeren. Op basis van de in te schatten kosten baseren wij als gemeente onze rioolheffing en bepaalt het waterschap haar zuiveringsheffing.

Op een vergelijkbare wijze is ook ongeveer de verantwoordelijkheid verdeeld met betrekking tot hemelwater en grondwater. Voor het beantwoorden van de gestelde vraag richt ik mij in deze bijdrage dus alleen op; wie is verantwoordelijk voor een verstopping of beschadiging van het riool.

Verstoppingen van de riolering kunnen heel vervelend zijn en vaak ook kostbaar. Dus denk goed na wie verantwoordelijk is.

Wanneer u twijfelt kunt u naar de website van de gemeente Elburg gaan, daar staat een

'stroomschema ontstoppen riolering'. Dit schema geeft aan wie de mouwen moet opstropen en in actie moet komen. Ook kunt u natuurlijk altijd bellen voor nadere informatie.

De gemeente besteed gemiddeld ongeveer 2 miljoen euro per jaar aan het vernieuwen en onderhouden van hun deel in de afvalwaterketen. Om u een beetje een indruk te geven van de omvang van ons gemeentelijke afvalwaterketen:

  • 220 km riolering, waarvan 150 km vrijverval en 70 km drukriool
  • 365 kleinere drukrioolgemalen
  • 31 grote gemalen

Dus u als huiseigenaar en wij als gemeente hebben samen met het waterschap een schone taak in het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater een duurzaam sluitend systeem en van groot belang voor onze volksgezondheid.

Henk Wessel

Wethouder

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment