RAADELBURB

ELBURG - Op maandag 20 september 2021 gaan de raadsleden vanaf 19.30 uur met elkaar in gesprek. Het gesprek vindt plaats in de raadszaal. In eerdere bijeenkomsten hebben de raadsleden met de ambtenaren, inwoners en leden van het college van burgemeester en wethouders gekeken wat de effecten zijn van die voorstellen. Nu geven de raadsleden hun oordeel over die voorstellen. Tijdens ‘Het Goede Gesprek’ zal blijken welke raadsleden welk voorstel goed of niet goed vinden. En wie mogelijkheden tot verbetering ziet.

Onderwerpen

De raadsleden gaan in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Wijzigingen van het doelgroepenbeleid
  • Beleid inwonerparticipatie in de omgevingswet
  • Turnzaal SSS en gymzaal De Wimpel
  • Beleidsplan Water en Riolering
  • Verklaring van geen bedenkingen project-afwijkingsbesluit Berkenweg 9, 9a en 13 Doornspijkring
  • Verordening nadeelcompensatie Elburg
  • Nota waardering en afschrijving 2021

De volgorde van bespreking kan nog worden gewijzigd. De actuele volledige agenda is via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/elburg/8171e7c3-b30b-41e2-b007-a9c1a3fb5494 in te zien. Daar vindt u ook de stukken bij elk agendapunt.

Openbaar

De bijeenkomst voor het ‘Goede Gesprek’ is openbaar. De raadsleden voeren het gesprek in de raadszaal. Daar is beperkt ruimte voor belangstellenden die het gesprek willen volgen. Aanmelden voor een plaats op de publieke tribune is mogelijk via griffie@elburg.nl.


Belangstellenden kunnen de vergaderingen in beeld en geluid ook volgen via de website. De opnames worden rechtstreeks uitgezonden via https://ris2.ibabs.eu/elburg.


Hier vindt u ook de agenda en de achterliggende stukken van de vergaderingen. Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

 https://www.facebook.com/RaadElburg/

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment