Klein

Enkele weken geleden hadden we het genoegen om een gezelschap van internationale hoogleraren, onderzoekers en studenten van de TU Delft in Elburg te ontvangen. Deze ‘club’ deed onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen voor en met ons monumentaal erfgoed. U heeft hierover vast wel iets gelezen in deze krant of andere media.

Tijdens de presentaties kwamen enkele gedurfde voorstellen voorbij, inclusief schetsen met de verbeelding van deze voorstellen. Het liefst zou ik nu al een rijtje voorstellen opsommen, maar laat ik me beperken tot één idee. Wat naar mijn gevoel redelijk overzichtelijk en goed realiseerbaar is: het plaatsen van zonnepanelen boven de parkeerplaats ‘t Schootsveld nabij de Vesting.

Ik besef dat ik nu bij sommigen grote onrust veroorzaak (het aanzien van de Vesting wordt geweld aangedaan) en bij anderen misschien wel een hoerastemming veroorzaak (fijn veel duurzame energie opwekken en we hebben die tientallen auto’s wat uit het zicht).

Dit verhaal is geen opmaat naar een collegebesluit of raadsvoorstel. Het is bedoeld om u eens mee te laten denken over mogelijkheden die enerzijds uitvoering geven aan de Elburger energietransitie en anderzijds op verantwoorde wijze om te gaan met ons erfgoed. Die twee zaken staan namelijk regelmatig op gespannen voet met elkaar.

Toch kan het een niet zonder het ander. We hebben voor het behoud van ons erfgoed namelijk steeds meer duurzame energie nodig. Dat vergt oplossingen die nu misschien nog niet mogelijk zijn. Daarvoor zijn moedige stapjes nodig, om buiten de gebaande kaders en regelgeving te denken.

Wel, ik hoop u een ‘denkduwtje’ te hebben gegeven. Wellicht komt u zelf ook met nieuwe ideeën. Welkom!

Arjan Klein

Wethouder Duurzaamheid en Vesting

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment