Lyda Sneevleet

ELBURG -  De gemeente Elburg bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Die treedt op 1 juli 2022 in werking. De wet wil het makkelijker maken om plannen waar te maken. Volgens wethouder Lyda Sneevliet kan dit door minder regels, één overheidsloket en meer samenwerken: “Belangrijke voorwaarde is dat u, onze inwoners, bij plannen voor uw huis, straat of wijk eerst praat met de betrokkenen in de directe omgeving. Dit noemen we inwonerparticipatie.”

De gemeenteraad heeft maandag 27 september de beleidsnota Inwonerparticipatie en Omgevingswet vastgesteld. In deze nota staat wat de gemeente van inwoners verwacht, wanneer zij iets willen veranderen in uw omgeving. Met of zonder vergunning. De nota vertelt ook wat u als inwoner van de gemeente mag verwachten. De nota staat op overheid.nl.

Eerst de omgeving

De gemeente verwacht van inwoners dat zij eerst met de omgeving in gesprek gaan vóórdat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Tijdens het gesprek praten initiatiefnemers met iedereen die te maken heeft met het plan. Dan kan de initiatiefnemer zijn plannen presenteren en toelichten. Tegelijkertijd kunnen meningen en ideeën uit de omgeving worden opgehaald. Ook laat de initiatiefnemer zien dat deze oog heeft voor de omgeving. Misschien is er aanpassing mogelijk om in te spelen op wensen uit de omgeving of kan de initiatiefnemer zorgen wegnemen. Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het gesprek voorkomt mogelijk wel bezwaren en vertraging in de uitvoering van de plannen.

Wethouder Sneevliet is blij met de brede invoering van deze werkwijze: “Via het gesprek kan de omgeving al in een vroege fase haar stem laten horen. Hoe dat moet gebeuren laten we over aan de initiatiefnemer. Wel geeft de gemeente tips en stellen we een aantal voorwaarden. Door nu al te beginnen met het gesprek, kunnen zowel initiatiefnemers als de gemeente leren van deze methode. Zo bekijken we als gemeente steeds waar het makkelijker kan. En hoe we nog beter kunnen letten op de omgeving.”

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment