RAAD ELBURG

ELBURG -  Het college biedt de gemeenteraad de begroting voor 2022 aan. In deze meerjarenprogrammabegroting kijkt het college altijd vier jaar vooruit. Wethouder Henk Wessel is tevreden over het perspectief voor het komende jaar: “Voor 2022 – 2025 presenteren we een stabiele en sluitende begroting, waarin uitgaven en inkomsten goed met elkaar in evenwicht zijn. Daar ben ik dankbaar voor. We hebben te maken met een kleine stijging van de gemeentebelastingen. Wel kijk ik met enige zorg uit naar de besluiten van een nieuw kabinet over mogelijke kortingen op onze algemene uitkering”. De gemeenteraad bespreekt de meerjarenprogrammabegroting in haar vergadering van 8 november.

Onderwerpen kadernota

De onderwerpen die in het voorjaar in de kadernota zijn vastgesteld gaan volgens wethouder Henk Wessel allemaal door: “Hierbij komt nog een kleine uitbreiding van de formatie voor het toerisme en recreatie en voor de ondersteuning van de griffie. Zoals uit de kadernota blijkt gaan we in de komende beleidsperiode aan de slag met de uitbreiding van de begraafplaats Oostelijke Rondweg. Verder noemden we al de aanleg van twee kunstgrasvelden, het starten van ecologisch bermbeheer, het vergroten van de leefbaarheid en het aanpakken van betaalachterstanden. Zo zijn er vele andere kleine en grote onderwerpen, die voor de samenleving belangrijk zijn die in het begrotingsjaar 2022 op de agenda staan. Een ander opvallend onderwerp betreft de verduurzaming van ons gemeentehuis uit de jaren 80 van de vorige eeuw.”

Sigaar uit eigen doos

Na jaren discussie en arbitrage over extra geld voor de jeugdzorg heeft het kabinet voor 2022 zo’n € 1,5 miljoen toegezegd. Het is de bedoeling dat het nieuw te vormen kabinet besluit dat onze gemeente dit extra geld elk jaar weer ontvangt. “Goed nieuws zou je denken,” stelt wethouder Henk Wessel, “maar op dit moment wordt er in Den Haag ook gesproken over een herverdeling van het gemeentefonds. Het lijkt erop dat de gemeente Elburg bij de herverdeling een korting krijgt op de jeugdzorg en Wmo van ongeveer hetzelfde bedrag als we aan extra geld ontvangen. Dan is het wel heel erg ‘een sigaar uit eigen doos’.”

De discussie over de herverdeling van het gemeentefonds kent ook een andere kant. Het Rijk hevelt steeds meer taken over naar de gemeenten. Deze kunnen volgens de wethouder alleen worden uitgevoerd wanneer het totale budget van het gemeentefonds omhooggaat: “‘De koek moet groter’ en dat vinden vrijwel alle gemeenten in ons land. We blijven we de Haagse ontwikkelingen op de voet volgen. Vaak wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Al met al kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien”. Zie voor meer informatie de MeerjarenProgrammaBegroting 2022-2025.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment