RAAD ELBURG

ELBURG - Op maandag 11 oktober 2021 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren en burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.

Bij elk onderwerp is er voor inwoners, bedrijven en instellingen ruimte om aan de raadsleden duidelijk te maken wat zij vinden van een onderwerp dat op de agenda staat: inspreken. Wie in vijf minuten een opvatting over een of meer van de onderwerpen aan de raadsleden duidelijk wil maken, kan zich bij de griffie melden via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.

Onderwerpen:

  • Afwegingskader Energieopwekking

De gemeente Elburg wil (uiterlijk) in 2050 een energie neutrale gemeente zijn. Om dit doel te behalen is het nodig veel energie te besparen en de energie die we gebruiken duurzaam op te wekken. 

Het afwegingskader geeft o.a. aan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van duurzame energieopwekking binnen de gemeente Elburg.

  • Omgevingswet: Adviesrecht en verplichte participatie omgevingsvergunningen

Soms past een aanvraag omgevingsvergunning niet binnen het omgevingsplan. Het college stelt een lijst van situaties voor, waarbij de raad om een bindend advies moet worden gevraagd.
Daarnaast het voorstel dat de raad activiteiten die niet passen binnen het omgevingsplan kan aanwijzen waarvoor participatie verplicht is. In dat geval moet degene die een omgevingsvergunning wil aanvragen aangeven, of, en zo ja hoe, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. 

  • Omgevingswet: Besluit delegatie omgevingsplan

Een voorstel waarbij bepaalde bevoegdheden van de raad worden overgedragen aan het college met als doel eenvoudigere, snellere besluitvorming.

De agenda van een politieke bijeenkomst is pas definitief als de agenda aan het begin van een vergadering is vastgesteld. Tot dat moment kan er nog iets veranderen.

Openbaar
De vergadering van de beeldvormende commissie is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis. De vergadering wordt online uitgezonden en is terug te zien via www.elburg.nl/beeldvorming. Hier vindt u ook de actuele en volledige agenda.

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment