thumbnail Artist impression milieustraat Broeklanden

ELBURG  - Vorige week heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over het schorsingsverzoek, dat was ingediend tegen het bestemmingsplan voor de nieuwe milieustraat op bedrijventerrein Broeklanden. De uitspraak viel in het voordeel van de gemeente uit en hiermee is de realisatie van de milieustraat een stap dichterbij gekomen. Wel heeft de ontwikkeling van de nieuwe milieustraat op Broeklanden achterstand opgelopen. Verder wil de gemeente met de aanleg van de milieustraat wachten totdat de rechter een definitieve uitspraak over het ingestelde beroep heeft gedaan. Hierdoor lukt het niet om de milieustraat gereed te hebben op 1 januari 2022. Aangezien de gemeenteraad heeft aangegeven Diftar pas te willen invoeren wanneer de milieustraat gereed is, stelt de gemeente de invoering hiervan uit.

Diftar staat voor differentiatie tarieven. Op dit moment betalen inwoners een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. Daarbij maakt het niet uit hoeveel afval wordt aangeboden. Bij Diftar betalen inwoners een lager vast bedrag en daarnaast een bedrag per geleegde grijze container. Voor het ophalen van het GFT worden geen kosten in rekening gebracht.

Wethouder Henk Wessel vindt het uitstel jammer maar ziet geen keus om het anders te doen. “De opdracht van onze gemeenteraad is helder: eerst de milieustraat gereed, dan pas de invoering van Diftar. In de milieustraat kunnen onze inwoners terecht voor het gescheiden aanleveren van een groot aantal recyclebare stoffen. Hierdoor hoeven zij de grijze container minder vaak aan te bieden. Zodra de procedures zijn afgerond pakken we de uitvoering weer voortvarend op. En als de milieustraat klaar is dan zijn onze inwoners en die van de gemeente Oldebroek hier meteen van harte welkom”, aldus wethouder Henk Wessel.

De gemeente gaat nu verder met de voorbereidingen. Totdat de milieustraat op Broeklanden gereed is kunnen inwoners van de gemeente Elburg voor de recycling van verschillende stoffen terecht bij Van Werven Recycling, aan de Bovendwarsweg in Oldebroek. Waarschijnlijk volgt over het moment van invoering van Diftar in de loop van 2022 een nieuw besluit.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment