download

ELBURG -  Wethouder Arjan Klein wil dat Elburg klaar is voor emissieloos / elektrisch autorijden: “Daarom hebben we nu een overeenkomst afgesloten met het samenwerkingsverband Gelderland-Overijssel Regionale Laadinfrastructuur (GO-RAL). Die zorgt ervoor dat er in de komende jaren voldoende laadpalen komen in de openbare ruimte.” Met deze overeenkomst heeft het college de provincie Gelderland gemandateerd om de samenwerkingsovereenkomst verder uit te werken.

Scherp laadtarief

GO-RAL biedt de deelnemende gemeenten naast voldoende laadpalen een scherp laadtarief. Naast de gewone vraag naar laadpalen, plaatst GO-RAL jaarlijks 9 extra laadpalen in de openbare ruimte. Wethouder Arjan Klein is enthousiast over de overeenkomst: “Deze laadpalen leveren dan 100% groene stroom van Nederlandse bodem. Verder gaat het om ‘slimme’ laadpalen. Die houden dan rekening met bijvoorbeeld de hoeveelheid stroom die je nodig hebt, het daltarief en de totale vraag. Bijvoorbeeld, wanneer er toch teveel gevraagd wordt, dan verdelen die palen ‘de koek’.”

Voldoende capaciteit laadinfrastructuur

De gezamenlijke overheden hebben in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), onderdeel van het Klimaatakkoord, afspraken gemaakt om samen te werken aan een laadinfrastructuur die ook bij de verwachte toename beschikt over voldoende capaciteit. De provincies Gelderland en Overijssel gaan daarom nu samen een concessie-uitvraag doen voor alle gemeenten in de beide provincies. Dat gebeurt via het samenwerkingsverband Gelderland-Overijssel Regionale Laadinfrastructuur (GO-RAL). Het samenwerkingsverband heeft aan alle Gelderse gemeenten gevraagd of zij met de concessie mee willen doen. De gemeente Elburg heeft nu aangegeven hieraan deel te willen nemen.  

In het Regeer- en Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Voor een belangrijk deel zullen dat batterij-elektrische auto’s zijn. Die kunnen alleen rijden wanneer er voldoende laadpalen zijn en de laadinfrastructuur voldoende toereikend is. Het afsluiten van een overeenkomst die voorziet in voldoende laadpalen brengt het behalen van het emissieloos rijden een stap dichterbij.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment