RAADELBURB

ELBURG - Op maandag 15 november vergadert de gemeenteraad om besluiten te nemen. De gemeenteraad vergadert in de raadszaal in het gemeentehuis. De vergadering start om 19.30 uur. 

Agenda
Op de agenda van deze vergadering staan de volgende onderwerpen:

  • Omgevingsvergunningen Omgevingswet: advies en verplichte participatie
  • Delegatie wijziging omgevingsplan Elburg
  • Afwegingskader Energieopwekking
  • Definitief bestemmingsplan Gerichtenweg 21 Doornspijk
  • Verkeersbesluit bebouwde kom Hokseberg ’t Harde
  • Jaarrekening diverse stichtingen
  • Kapitaalversterking Alliander
  • Verklaring van een bedenkingen vergunning Berkenweg 9, 9a en 13 te Doornspijk

De actuele en volledige agenda is via www.elburg.nl/raadsvergadering in te zien. Daar vindt u ook de stukken bij elk agendapunt.

Voorbereiding

De raadsleden hebben de besluiten voorbereid volgens de BOB-methode:

Beeldvorming: eerst hebben de raadsleden ambtenaren bevraagd. Daarbij hebben burgers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid gekregen om een opvatting over de voorstellen duidelijk te maken.

Oordeelsvorming: het ‘Goede Gesprek’ met elkaar gevoerd over de voorstellen.

Besluitvorming: tijdens de raadsvergadering komt het aan op het nemen van besluiten. Dat gebeurt na een debat over suggesties om de voorstellen te verbeteren. Raadsleden kunnen met moties, amendementen richting geven aan de manier waarop dingen gebeuren of zelf een initiatiefvoorstel indienen.

Openbaar - Corona
De raadsvergaderingen zijn openbaar. Helaas is de raadsvergadering in verband met de Coronamaatregelen niet publiekelijk toegankelijk. De raadsvergadering kan wel digitaal gevolgd worden, via www.elburg.nlraadsvergadering. Daar kunt u de vergaderingen ook terugkijken.


Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment