RAAD ELBURG

ELBURG -  Op maandag 29 november 2021 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren en het college van B&W over diverse onderwerpen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt i.v.m. de verscherpte coronamaatregelen digitaal en dus zonder publiek plaats.

Inspreken:

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen die geagendeerd staan, verzoeken wij u contact met de griffie op te nemen via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.

Agendapunten 29 november 2021

De raad vergadert onder andere over de volgende voorstellen:

·      Belastingverordeningen 2022

·      Controleprotocol 2021

·      Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2022-2025

·      Slotrapportage 2021

·      Plan van Aanpak Motie huisvesting arbeidsmigranten

 

De agenda van een politieke bijeenkomst is pas definitief als de agenda aan het begin van een vergadering is vastgesteld. Tot dat moment kan er nog iets veranderen.

De actuele en volledige agenda is te raadplegen op https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/elburg.

Opnames
Vergaderingen zijn in beeld en geluid te volgen via de website https://ris2.ibabs.eu/elburg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment