RAADELBURB

ELBURG  -  Op maandag 17 januari 2022 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren en het college van B&W. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt, in verband met de verscherpte coronamaatregelen, digitaal en dus zonder publiek plaats.

Inspreken:

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen die geagendeerd staan? Neem dan contact op met de griffie via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.

Agendapunten 17 januari 2022

De raad vergadert onder andere over de volgende voorstellen:

·      Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

·      Regionale nota “Samen verder voor een gezond Noord-Veluwe”

·      Verordening bekostiging Leerlingenvervoer

·      Kredietaanvraag aankoop pand winkelcentrum ‘t Harde

De agenda van een politieke bijeenkomst is pas definitief als de agenda aan het begin van een vergadering is vastgesteld. Tot dat moment kan er nog iets veranderen.

De actuele en volledige agenda is te raadplegen op https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/elburg.

Opnames
Vergaderingen zijn in beeld en geluid te volgen via de website https://ris2.ibabs.eu/elburg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment