elburg logo

ELBURG -   De lockdown heeft gevolgen voor veel ondernemers. Er zijn landelijke steunmaatregelen, een overzicht vindt u op www.kvk.nl/coronaloket. Ook zijn er regionale initiatieven, zoals de Regio Zwolle Brigade. De brigade helpt ondernemers bij het formuleren van hun vraag en verwijst en verbindt naar het juiste initiatief in de regio. Ook kunnen ondernemers gebruik maken van collegiale in- of uitlening van werknemers via het Meldpunt Collegiale Inlening. De Regio Zwolle Brigade en het Meldpunt collegiale inlening zijn bereikbaar via www.regiozwollebrigade.nl.  

De gemeente kan ondernemers ondersteunen via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz is een bestaande regeling, maar hij is van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 versoepeld.

Voorwaarden die gelden om recht te hebben op Bbz soepel: 

  • We kijken naar het aantal uren dat u werkt binnen uw bedrijf. Het urencriterium is 1225 uren per jaar. 
  • We nemen uw woonsituatie (zoals inwonende meerderjarige kinderen) en het inkomen van uw partner mee bij het bepalen van het recht op Bbz soepel.  
  • We kijken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.
  • U kunt de Bbz maximaal 6 maanden krijgen.  
  • Als u recht heeft op Bbz soepel, ontvangt u die als gift (om niet).  

Via de website www.krijgikbbz.nl kunt u meer lezen over de Bbz regeling.  Een aanvraag Bbz soepel kunt u indienen via het aanvraagformulier dat u op www.elburg.nl kunt vinden. Vragen kunt u stellen via het e-mailadres corona-ondernemers@elburg.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment