RAADELBURB

ELBURG -  Op maandag 16 mei 2022 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren, burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. U kunt als inwoner inspreken; een toelichting geven of uw zorg delen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal.

Inspreken

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen die geagendeerd staan, dan kunt u contact met de griffie opnemen via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688 688.

Wat zijn de onderwerpen van de vergadering?

  • Principeverzoek nieuw kerkgebouw HHG
  • Rapport Woonbeleid Rekenkamercommissie
  • Informatie- en ICT beheerplan 2022-2025
  • Actualiseren verordening naamgeving en nummering (adressen)

De volgorde van bespreking en de onderwerpen kunnen nog worden gewijzigd.

Hoe kan ik de vergadering bijwonen/zien?

De vergadering met stukken is digitaal in te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl. Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688 688 contact opnemen met de griffie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment