't HARDE - Donderdagavond 3 september jongstleden is er door 44 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub S.V. 't Harde  in de kantine op sportpark "Schenk" aan de Bovenweg 8 in 't Harde.

Met de score van precies 5500 punten waren Anneke Koning en Wim van de Worp die avond de beste klaverjassers.

Dit zijn de andere 10 prijswinnnaars van die avond met hun puntenaantallen:: Fokke Krottje 5479, Puck van Driesten 5373, Gerrit Wolf 5169, Daaf Sjerp 5118, Jan Hammers 5046, Albert van Egteren 5028, Wim Ruitenberg 4977, Jan de Putter en Mienie Zwerus 4945 en Bertus van Emst 4943.

Donderdag 10 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in 't Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg, tel. 0525 652160, Arris Klein, tel. 0525 651669 of Gert Drost, tel. 0525 651516.